Project

Grote kroosvaren: waterzuiveraar en groene mest

Vierdejaars Toegepaste Biologie studenten van HAS Hogeschool onderzoeken momenteel samen met Onderzoekscentrum B-Ware of Grote kroosvaren (Azolla filliculoides) gebruikt kan worden als waterzuiveraar en groene mest.

Aanleiding

We onderzoeken de rol van Grote kroosvaren als waterzuiveraar in meerdere systemen: in industrieel afvalwater uit de zuivelindustrie en bij natuurontwikkelingsprojecten. Bij zuivering met behulp van Grote  kroosvaren van industrieel afvalwater is het doel de lozingskosten te verlagen. In natuurontwikkelingsprojecten kan Grote kroosvaren ingezet worden om fosfaat te onttrekken aan voormalige landbouwgronden en sloten, waarbij de landbouwgronden onder water worden gezet in plaats van afgegraven. Grote kroosvaren is efficiënt in het onttrekken van fosfaat aan de bodem.

In beide gevallen van zuivering komen er grote hoeveelheden Grote kroosvaren beschikbaar, die toegepast kunnen worden als meststof voor de teelt van maïs en Engels raaigras.

Projectomschrijving

Studenten onderzoeken of Grote kroosvaren kan groeien op industrieel afvalwater wat direct uit een zuivelfabriek komt. Grote kroosvaren wordt gekweekt  in bakken met industrieel afvalwater. Aangezien het afvalwater basisch is door het gebruik van schoonmaakmiddelen, worden enkele van de bakken aangezuurd om het afvalwater te neutraliseren.

Daarnaast onderzoeken studenten of Grote kroosvaren toegepast kan worden als meststof voor maïs en Engels raaigras. Een voordeel van het gebruik van Grote kroosvaren als groene mest boven kunstmest is dat Azolla organisch stof in de bodem brengt. In voorgaande jaren is in kasexperimenten gebleken dat Grote kroosvaren een goed alternatief is voor kunstmest. Dit jaar wordt dit experiment ni de schooltuin herhaald, waarmee het experiment wordt opgeschaald.


Resultaat

De eerste resultaten van kas- en veldexperimenten laten zien dat beide gewassen even goed groeien op Grote kroosvaren als op gangbare bemesting met kunstmest. Bovendien lijkt Grote kroosvaren het bodemleven, gemeten aan het aantal regenwormen, te verbeteren. Dat maakt Grote kroosvaren tot een interessante groenbemester, nadat hij eerst water heeft gezuiverd.

In een vervolgproject zullen studenten onderzoeken of Grote kroosvaren ook op andere mogelijke manieren kan worden toegepast.

Voor onderzoekscentrum B-ware hebben de experimenten met Azolla als groene mest de mogelijkheid voor afzet van Azolla in beeld gebracht (proof-of-principle en proof-of-concept). Anderzijds heeft B-ware de HAS de mogelijkheid geboden om bodemmonsters goed te analyseren en studenten te bekwamen in deze analysemethoden