Nieuws

Samenwerking CBBE en Kas als Apotheek van start

Gepubliceerd op
23 februari 2016

Op de kick-off presenteerde het bedrijfsleven zich, is een bezoek gebracht aan de ”kraamkamer” van Wageningen UR Glastuinbouw en is een proef met Vanille bezichtigd. Kas als Apotheek is een programma van Wageningen UR Glastuinbouw waarin vakmanschap en kennis bij elkaar worden gebracht. Kas als Apotheek houdt zich bezig met een onderdeel van biobased economy dat zich focust op toevoeging van waarde door sturing in kassen. Het doel is het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen o.a. rond nieuwe gewassen en het telen voor de productie van ingrediënten, kleur- en verfstoffen.

Kasalsapotheek.png

CBBE en Kas als Apotheek gaan samen na wat de mogelijkheden op dit onderdeel van de biobased economy zijn voor samenwerking, waarbij ingezet wordt op het creƫren van een optimale leeromgeving in dit multidisciplinaire en nieuwe domein, en het bundelen van expertises om het bedrijfsleven meer kunnen te bieden.

Centre for Biobased Economy (CBBE) en Wageningen UR

Het Centre for Biobased Economy (CBBE) heeft als ambitie om door samenwerking en afstemming de deelnemende onderwijspartners klaar te stomen voor de circulaire economie. In het CBBE vergroten de partners hun eigen kennis en netwerk; tegelijkertijd hebben alle partners voordeel van de kennis en het netwerk van de anderen. Het is de wens van de betrokken instellingen om gezamenlijk het onderwijs en onderzoek op biobased gebied verder te ontwikkelen.

Meer informatie: wouter.verkerke@wur.nl 06-51011397