Onderzoek biedt praktische oplossingen voor juridische knelpunten Biobased Economy

Nieuws

Onderzoek biedt praktische oplossingen voor juridische knelpunten Biobased Economy

Gepubliceerd op
31 oktober 2012

Binnen de Biobased Economy worden ondernemers, naast de technische uitdagingen, het opbouwen van nieuwe handelsrelaties en de competitie met bestaande producten, geconfronteerd met potentieel belemmerende wetgeving.

Binnen het onderzoek naar praktische oplossingen brengen een aantal noordelijke organisaties en bedrijven de knelpunten in kaart, en worden er oplossingen voor gevonden. Het is nog mogelijk voor andere bedrijven om aan te sluiten in dit project.

Biobased Economy biedt een enorm perspectief voor het sluiten van kringlopen en nieuwe bedrijvigheid. Veel technisch onderzoek vindt plaats en tevens hebben diverse toepassingen al een markt gevonden. Het potentieel voor de toepassing van biobased grondstoffen voor chemie, materialen, transportbrandstoffen en energie wordt in ruime mate erkend.

De werkelijkheid is weerbarstiger dan de geschetste visie. Ondernemers staan voor de uitdaging technologieën verder te ontwikkelen en naar de markt te brengen. Behalve technische uitdagingen, het opbouwen van nieuwe handelsrelaties en de competitie met bestaande producten, worden ondernemers geconfronteerd met potentieel belemmerende wetgeving.

De Kamer van Koophandel Noord-Nederland signaleerde dit probleem en startte in samenwerking met andere partijen een onderzoek in de Eemsdelta, Oldambt en de Veenkoloniën om zoveel mogelijk biobased-gerelateerde juridische beperkingen te kunnen verhelpen. De Kamer van Koophandel heeft de doelstelling tot verminderde regeldruk ook vastgelegd in een Green Deal met de Rijksoverheid, waardoor de aanbevelingen in Den Haag ook nauwlettend worden gevolgd.

‘Een van de problemen is bijvoorbeeld dat organische reststoffen wettelijk vaak niet als bijproducten van een ander proces worden gezien, maar als afval’, vertelt docent en onderzoeker Erik Jan Rodenhuis verbonden aan het Centrum voor Biobased Economy van de Hogeschool Van Hall Larenstein, een van de deelnemende partijen in het onderzoek. ‘Terwijl het optimaal verwerken van biomassa natuurlijk dé gedachte is achter biobased economy, waarbij ook nog sectoroverschrijdend wordt samengewerkt. Ook lopen ondernemers vaak tegen problemen aan als onduidelijke bestemmingsplannen of conflicterende regelgeving bij vergisten.’ Kortom: Om biobased innovaties door te kunnen zetten moeten nog een hoop wettelijke knelpunten weggewerkt of aangepast worden.

Juist in de drie onderzoeksgebieden zitten veel agrarische en chemische bedrijven die met dit probleem kampen. Een aantal Noordelijke organisaties en bedrijven - waar ook de stichting Energy Valley, de NOM, provincies Groningen en Drenthe en Groningen Seaports, Lexnova– al gevonden, maar om de knelpunten goed in kaart te kunnen brengen, worden nog meer bedrijven gevraagd zich te melden.

Het onderzoek zal verlopen in drie fasen. In de eerste fase wordt geïnventariseerd tegen welke belemmeringen bedrijven aanlopen die zich met biobased activiteiten willen bezighouden. Deze belemmeringen zijn het uitgangspunt voor de tweede fase waarin de juridische specialisten van Lexnova en Pro Facto de geïdentificeerde problemen analyseren. Fase drie start mei 2013, waarin praktische voorstellen worden geïnitieerd die helpen de belemmeringen van regelgeving te verminderen.

Gelukkig hebben de onderzoekers de doelstellingen van de overheid mee: onder het motto ‘van regels naar ruimte’ biedt het Rijk de ruimte om te experimenteren met zones waar de regeldruk wordt verlaagd, zodat bedrijven niet onnodig geremd worden in innovatieve biobased toepassingen.

Een aantal biobased bedrijven is al in contact getreden met de onderzoekers. Ondervindt u ook problemen met wetgeving, die het uitvoeren van uw (voorgenomen) biobased activiteiten hindert? We nodigen u dan ook van harte uit om dit te melden.

Bij welke (voorgenomen) biobased activiteiten ondervindt u hinder van belemmerende regelgeving?

Indien dit het geval is, kunt u aangeven welke regelgeving het betreft?

Voor meldingen of vragen kunt u terecht bij Erik Jan Rodenhuis van het Centre of Expertise Biobased Economy van Hogeschool Van Hall Larenstein via email of 058-2846 269.