Nieuws

Marktonderzoek naar afzetmogelijkheden algen

Gepubliceerd op
7 juni 2016

Algen worden regelmatig het nieuwe goud genoemd. Het zijn organismen die snel kunnen groeien en daarbij eiwitten en hoogwaardige stoffen kunnen vastleggen in biomassa. De verschillende stoffen worden gezien als zeer waardevol en vaak is dit ook wetenschappelijk onderbouwd, echter wordt door bedrijven de kweek van algen niet doorgezet. Tijdens gesprekken met mensen in de industrie wordt duidelijk dat het teeltproces vaak niet de beperkende factor is. De bottleneck zit vooral in het vinden van concrete afzet. Ondanks het feit dat de stof of het product een zeer hoge waarde krijgt toegeschreven, blijkt er een gebrekkige koppeling met afnemers.

De algenteelt biedt perspectief om chemisch gesynthetiseerde stoffen die in ons voedsel zitten te vervangen. In het geval van Astaxanthine, een stof die wordt geproduceerd door de algensoort Haematococcus Pluvialis, kan dit grote impact hebben. De stof is een zeer sterke antioxidant met een felrode kleur. Naast dat het kan dienen als voedingssupplement of verwerkt kan worden in cosmetica, is de stof ook zeer geschikt als rode kleurstof. Daarnaast kan natuurlijke Astaxanthine de synthetische Astaxanthine vervangen aangezien het een betere antioxiderende werking heeft. Het grote voordeel is echter dat het op natuurlijke wijze wordt geproduceerd als een agrarisch gewas, dit in tegenstelling tot de uit petrochemische stoffen gesynthetiseerde alternatieven die nu worden gebruikt. Echter, het theoretisch potentieel van Astaxanthine biedt nog weinig houvast om het als nieuwe teelt te introduceren.

Marktonderzoek

Hogeschool InHolland Delft en Kwekerij van den Bosch zijn een marktonderzoek gestart met als doel om concreet beeld te krijgen van de markt. Het onderzoek moet inzicht geven in de mogelijkheden voor de afzet van Astaxanthine met bijbehorende eisen op het gebied van productspecificaties. Het uiteindelijke doel is om de marktkansen inzichtelijk te maken en daarmee de potentiele kwekers van de alg Haematococcus pluvialis meer economische zekerheid te bieden.

Tijdens het onderzoek zullen verschillende toepassingen worden onderzocht. Belangrijke aspecten die hierbij behandeld worden is de waarde die het product heeft zoals de gepretendeerde gezondheidseffecten maar ook de regelgeving die hierop betrekking heeft. Er zal een kwantitatief inzicht worden verschaft op basis van literatuur aangevuld met kwalitatieve inzichten op basis van interviews met specialisten.