Nieuws

Biobased Kennis en Innovatie katern nu uit

Gepubliceerd op
5 oktober 2015

In de derde editie van de Kennis & Innovatie katern van Agro & Chemie staan High-performance inhoudsstoffen centraal. U leest over het onderzoek en onderwijs van de partners van het Centre for Biobased Economy (CBBE).

Steeds meer high-performance inhoudsstoffen uit biomassa vinden concrete toepassingen in eindproducten, zoals kleurstoffen, farmaceutica, voedsel, gewasbescherming en diverse consumentenproducten, van parfums tot autobanden. Lees in de editie van het Kennis & Innovatie katern over:

  • Waardecreatie van plantinhoudsstoffen
  • High-performance inhoudsstoffen op hun weg naar de markt
  • Biobased bindmiddelen in de verf
  • Waardevolle stoffen uit zeewier
  • En ook een terugblik op de succesvolle docentendagen

Download: Kennis & innovatie - Editie 3 (september 2015)

CBBE is kennispartner Agro & Chemie

CBBE is in 2015 als kennispartner een intensieve samenwerking aangegaan met het Agro&Chemie Magazine, door bijdrage te leveren aan het vaste katern Kennis & Innovatie. Hierbij draagt CBBE via Agro&Chemie bij aan de verspreiding van de kennis en brengt de vele mogelijkheden voor het voetlicht die de biobased economy (mkb) bedrijven kan bieden.

Het Centre for Biobased Economy

Binnen het Centre for Biobased Economy (CBBE) bundelen acht onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven hun krachten voor de biobased economy. Via deze samenwerking zijn onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs in staat om voortrekkers op te leiden voor deze transitie.