over CBBE

Over CBBE

Het CBBE heeft ervoor gezorgd dat het thema Biobased economy in het onderwijs en het onderzoek van het HBO is geland. De instellingen worden door hun omgeving als kennispartner gezien op dit onderwerp.

Om de ontwikkeling naar een sterke biobased economy verder door te zetten bundelen onderwijs en bedrijfsleven hun krachten binnen het Centre for Biobased Economy (CBBE) om professionals op te leiden. Het CBBE doet dat door:

  • Kennisoverdracht en onderwijsontwikkeling
  • Versterking toepassingsgericht onderzoek
  • Stimulering van innovatieprojecten

Het Centre for Biobased Economy (CBBE) bestaat uit Wageningen University & Research, Has Hogeschool, Inholland, Aeres Hogeschool, Van Hall Larenstein, Avans, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, HZ.

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ. Het ministerie van OCW maakt de deelname in het CBBE van Avans/HZ mogelijk.

Unieke samenwerking tussen Nederlandse hogescholen, MBO en WO over de domeingrenzen heen. Dat was niet mogelijk geweest zonder het CBBE en de daarvoor door EZ en OCW beschikbaar gestelde subsidie.

Naar steeds meer partners

Het CBBE is niet beperkt gebleven tot de oorspronkelijke partners. Op organische wijze is er een netwerk gevormd tussen hogescholen, in interactie met MBO en WO. In 2017 sloten twaalf HBO-instellingen samen een akkoord, waarin zij hebben afgesproken zich gezamenlijk in te zetten voor de biobased economy.

Via een landelijke samenwerking willen ze ervoor zorgen dat biobased in alle sectoren een belangrijke rol gaat spelen. Het Landelijke Biobased Kennisnetwerk (LBKN) onderhoudt een actieve verbinding met MBO en WO. Het LBKN werkt met drie pijlers: onderwijs, onderzoek en valorisatie. Het in 2017 gestarte Lectorenplatform zal binnen onderzoek een belangrijke rol spelen. Voor onderwijs blijft het delen van kennis en onderwijsmateriaal via de docentendagen en de website de kernactiviteiten. Via het akkoord wordt invulling gegeven aan valorisatie met het MKB.

De uitwerking van de valorisatie met MKB en de HCA-doelstelling van de topsectoren wordt in 2018 uitgewerkt.