Stages & afstudeerprojecten

Stages & afstudeerprojecten

Tijdens stages en afstudeerprojecten werken young professionals aan biobased vraagstukken van bedrijven.

Een student kan de nieuwste kennis en ontwikkelingen brengen, maar heeft daarnaast ook eigen leerdoelen. Voor bedrijven biedt dit een kans om jonge mensen in een vroeg stadium aan zich binden.

De stage- en afstudeerperiodes verschillen per opleiding en het kan zinvol zijn om met meerdere opleidingen contact te zoeken om op het juiste moment een passende kandidaat te vinden.

Wanneer u belangstelling heeft voor stagiaires of afstudeerders dan kunt u rechtstreeks contact leggen met de opleiding waar uw vraagstuk het beste bij aansluit.