Innovatieprojecten

Innovatieprojecten

Het CBBE ondersteunt praktijkgericht en innovatief onderzoek voor voornamelijk het midden- en kleinbedrijf.

Studenten kunnen hierbij praktijkervaring opdoen en de hogescholen of universiteit kan op haar beurt deze praktijkkennis weer gebruiken voor verdere onderwijsontwikkeling. Bij voorkeur sluiten deze projecten aan bij de specialisaties van de onderwijsinstellingen.

De CBBE-partners kennen een systeem van vouchers waardoor kennisvragen snel kunnen worden opgelost. Het bedrijfsleven draagt minimaal 50% van de kosten van het project. Hierdoor ontstaat een dynamisch onderzoeksklimaat waarbinnen de opleidingen en het bedrijfsleven optimaal van elkaars kennis en expertise gebruik kunnen maken. 
Projecten
Nieuws