CBBE voor bedrijven

CBBE voor bedrijven

Het Centre for Biobased Economy werkt aan de kennistransitie tussen bedrijfsleven & onderwijs- en kennisinstellingen.

De CBBE partners werken intensief samen met het bedrijfsleven.

Die samenwerking kan op verschillende manieren:

  • Bedrijfsprojecten: het bedrijfsleven legt opdrachten neer bij studenten van een of meer onderwijsinstellingen. Dat kan in de vorm van stages, afstudeerprojecten, innovatieprojecten.
  • Bedrijf in de school: bedrijven verbinden zich voor een langere tijd aan de samenwerking en zetten zich in voor een bedrijfsmatige leeromgeving. Bedrijven kunnen in bepaalde gevallen gebruik maken van de onderzoeksfaciliteiten van de school.
  • School in het bedrijf: het onderwijs werkt samen met één groot bedrijf waar een groep studenten een deel van de opleiding volgt.